Klintehamn

Utbyggnad av småbåtshamn stoppas

Gotlands kommun sätter stopp för utbyggnaden av småbåtshamnen i Klintehamn. Orsaken är juridiska oklarheter om vad det skulle innebära för industrihamnen.

Klinte båtklubb har fått 340 000 kronor i bidrag från kommun och länsstyrelse för att dra igång projektet.

Planen var att bygga en pir mot havet och muddra rännan. Av muddermassorna tänkte de bygga en konstgjord ö mellan hamnen och Warfsholm. Det har kommunens hamnchef Mats Eriksson egentligen inget emot. Men bygget och muddringen kräver miljötillstånd, och det kan bara den som är ansvarig för hamnen söka - kommunen alltså. Och de vill inte dela ansvaret med någon.

Problemet är att Klintehamn är en allmän hamn, med särskilda regler, och juristerna på kommunen, sjöfartsverket och organisationen kommuner och landsting har inte kunnat lösa frågan. Men om Klinte båtklubb själva skulle reda ut det som ingen av juristerna har klarat av, då har kommunen inget emot projektet.

70 000 kronor har båtklubben redan gjort av med - resten ska de betala tillbaka, och projektet läggs på hyllan, tills det är utrett att förändringarna i småbåtshamnen inte skapar problem i framtiden om kommunen vill utveckla industrihamnen.