laxå

Brand i lastbil

En lastbil brann vid 13.00 tiden i dag, fredag, på E20, öster om Laxå. Branden är släckt.

E20 fick stängas av i riktning mot Örebro under släckningsarbetet.

Lastbilen var lastad med en vätska som enligt brandkåren inte är särskilt brandfarlig, och branden bedömdes därför inte som särskilt allvarlig.

Chauffören kunde själv slå larm om branden i lastbilen på E20 och verkar inte ha skadats.