Ingen vårdutbildning i Strängnäs

Strängnäs kommuns planer att starta ett nytt omvårdnadsprogram på gymnasiet till hösten blir inte av.
Orsaken är att för få har sökt, enligt Ola Nilsson, rektor på Thomasgymnasiet. Kommunen ville erbjuda de elever som hittills sökt sig till Eskilstuna utbildning på hemorten, men intresset var alltså svalt. Trots ointresset planerar kommunen att göra nya försök att starta ett omvårdnadsprogram, säger Ola Nilsson. Till utbildningen i Eskilstuna har hittills endast 23 personer sökt till 40 platser.