Västernorrland

Turismens framtid diskuterades vid årsstämma

En länsövergripande organisation för länets turism behövs. Det var alla länets kommuner överens om när frågan diskuterades på Mittsverige turisms årsstämma i dag.

- Vi behöver en funktion som är gemensam för alla kommuner men vi måste titta vidare på hur vi ska organisera den i framtiden, säger Erika Larsson är vd för Mittsverige Turism:

Beslut om hur en framtida organisation för turismen ska se ut kommer vid en extra årsstämma i september. Då kommer man att veta hur formen ska se ut, vilka som ska finnas med i arbetet och vilken plats näringslivet ska ha:

- Det är en bedömningsfråga hur den optimala lösningen ska se ut för vårt län men kommuner och landsting kommer att vara med i framtiden,

Politiker och näringslivsaktörer från Sundsvall har i veckan riktat kritik mot Mittsverige Turism. Dom menar att Sundsvall inte att vi har fått tillräckligt med hjälp.

Men Sundsvalls kommun vill fortsätta samarbetet med Mittsverige Turism, men hoppas på mer delaktighet från olika håll.

- Branschen ska få vara med och att alla länets kommuner får delta och berätta hur de tycker att det ska fungera, säger Martin Johansson som var ägarrepresentant från Sundsvalls kommun vid årsstämman i dag.

Det viktigaste nu är att tänka framåt menar han.

- Mittsverige Turisms arbete har inte varit förankrat i alla led i Sundsvall. Men nu behövs det nya tag och nu ser vi framåt, säger Martin Johansson.