Eurons fallande kurs gynnar tysk ekonomi

Inte bara exportföretagen och den tyska börsen utan också tyska staten och vanliga konsumenter vinner på att euron blir billigare i förhållande till dollarn.

De senaste siffrorna från tysk bilindustri är ett tydligt exempel. Exporten ökar kraftigt till framför allt Asien och USA. På samma sätt som tysk industri tidigare förlorat i konkurrenskraft på en stigande euro så vinner den nu när euron blir billigare i förhållande till dollarn.

Vad som också bidrar till uppgången i tysk export just nu är att lönerna i Tyskland inte alls ökat lika mycket som i omvärlden på senare år.

Styrkan i exporten märks också på den tyska börsen som går bra. Börsindexet DAX kan jämföras med Eurostoxx som väger samman kurserna för företag från flera europeiska länder.

Eurostoxx har förlorat 13 procent sedan årets början medan den tyska börsen nu ligger på i genomsnitt samma kurser som i januari.

Det finns fler siffror som bekräftar bilden att Tyskland står starkt medan euroområdet som helhet vacklar ekonomiskt.

På finansmarknaderna räknas Tyskland som en säker plats för kapital. Investerare drar sig ur euroområdet som helhet. Men för Tyskland är trenden motsatt. Tyska statspapper är mycket efterfrågade, fast räntan är så låg som runt 2,5 procent.

För den som lånar pengarna, nämligen tyska staten, är låga räntor ingen nackdel just nu när regeringen arbetar med ett stort sparprogram för de offentliga finanserna. De låga räntorna gör sparbetinget något lättare.

Eurons fall gentemot dollarn oroar inte tyska ekonomer. De ser eurokursens utveckling mer som en sorts normalisering.