Moderater vill inte förändra arbetsrätten

Moderaterna tycker inte att det behövs några avgörande förändringar av den svenska arbetsrätten. Tvärtemot Folkpartiet och Centerpartiet vill Moderaterna behålla lagen om anställningsskydd som den är.

– Det är fullkomligt tillåtet att göra olika bedömningar sen ska vi väga ihop det. Vi har ju regerat Sverige i fyra år tillsammans i respekt för den svenska modellen. Sen så får vi mötas till förhandlingar så får de redogöra för sina utgångspunkter, nu har vi berättat hur vi ser på detta.

Statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg, båda i svart kostym, kallade till presskonferens för att understryka att Moderaterna inte vill göra genomföra några avgörande förändringar av den svenska arbetsrätten.

De borgerliga partierna är inte helt överens i synen på arbetsrätten och det gäller i synnerhet lagen om anställningsskydd, som både Folkpartiet och Centern vill ändra i den riktning arbetsgivarna önskar.

Anders Borg och hans finansdepartement har försökt räkna det senaste halvåret, sa finansministern, på vilka effekter olika föreslagna förändringar av LAS, till exempel några från de andra allianspartierna, skulle kunna få och kommit fram att det knappast skulle påverka sysselsättningen, men försämra tryggheten på arbetsmarknaden.

Moderaternas egna förslag är att det ska bli möjligt att förlänga en provanställning till 12 månader i ställer för sex, att småföretag, om det blir tvist om en uppsägning, ska slippa betala lön under tiden det prövas och att gymnasieelever som går lärlingsutbildning ska kunna erbjudas tidsbegränsade anställningar.

Det är förändringar på mariginalen, enligt Reinfedlt.

– På marginalen ökad möjlighet att fler kan få jobb men jag vill samtidigt understryka Moderaternas uppfattning är att vår arbetslinje, det som ger jobb, är huvudsakligen helt andra förslag.