Ingen praktik för bärplockare

Ett av de större bärföretagen i Piteå vill ta in arbetslösa ungdomar på praktik i sommar där man tidigare har haft bärplockare från bland annat Thailand. Men arbetsförmedlingen säger klart nej till praktikplanerna.

– Från arbetsförmedlingens sida så går vi inte in med praktik i skogen. Det är ett säsongsarbete, det är ett arbete som kommet till på grund av säsongsvariation som normalt sett genererar anställning, säger Majvor Johansson som är områdeschef för arbetsförmedlingen i Piteå.