Linköping

Linköpingsforskare ska sänka kostnader för el på Öresundsbron

Öresundsbrokonsortiet hoppas kunna kapa sin elräkning med flera miljoner. Tillsammans med forskare från Linköping ska man nu se över var det går att spara energi.

– Dels vill vi spara pengar och dels vill vi göra en insats för miljön, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Öresundsbron.

Öresundsbron betalar varje år över 11 miljoner kronor i elräkningar. Framförallt är de cirka 8 000 lamporna i tunneln som drar mycket el men även olika tekniska installationer som pumpar, avfuktningsanläggningar och ventilationssystem slukar energi.

Redan nu har man gjort en del för att sänka förbrukningen, bland annat släcks fem av sex lampor i tunneln nattetid, men mer kan göras. Tillsammans med forskare från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet har brokonsortiet nu inlett en studie där man ska se hur man ska göra för att dra ner på elförbrukningen.

– Vi hoppas uppnå en reduktion med 30 procent men det kommer att ta några år, säger Bengt Hergart.

Var tror du ni kan spara?
– Det är uppenbart att vi måste göra något åt belysningen i tunneln. Sedan tror vi oss kunna hitta en del systemfel där vi både värmer och kyler anläggningar samtidigt, säger han.

Hur mycket pengar tror du att ni kan spara på det här?
– Lyckas vi sänka elförbrukningen med 30 procent skulle vi spara uppemot tre miljoner danska kronor om året, säger Bengt Hergart.