Östersund

Studenter orsakade trafikproblem

Studentfirandet i Östersund i har lett till en hel del trafikproblem i centrala staden. Det har blivit långa köer och bussarna har blivit försenade.

Trafikpolisen har haft patruller ute för att kontrollera trafiken, främst med anledning av lastbilsekipagen med studenter.

Några incidenter har inte inträffat, men polisen har fått en del klagomål med anledning av den höga musiken som spelas på lastbilarna.