Miljoner till förbund som diskriminerar

Religiösa ungdomsförbund har i år tagit emot 48 miljoner i bidrag från Ungdomsstyrelsen, trots att flera av dem utestänger homo-, bi- och transpersoner. Det avslöjar P1-programmet Kaliber.

När Erik som sextonåring berättade för sina vänner inom Pingst- och Missionskyrkan att han var kär i en kille blev det starten på åtta års trakasserier. Gång på gång utsattes han för så kallad demonutdrivning, och det gick så långt att Erik försökte ta sitt liv.

Han berättar om ett tillfälle då han blev misshandlad av predikanten med en bibel.

-Han slog med kraft och jag försvarade mig och tog handen så jag fick en spricka i fingret. De var 30 stycken som bad och skrek och jag kände händer och allting på min kropp, berättar han.

Hur kände du dig då när det här hände?

– Jag kände mig väldigt kränkt som människa. Jag kunde inte gå därifrån, jag försökte men de tryckte ner mig. Jag sa "Nu är det okej". Det någon som körde hem mig och sedan gick jag inte ut på hela sommaren efter det, säger han.

Samtidigt har Ungdomsstyrelsen i år betalt ut 48 miljoner i bidrag till religiösa ungdomsorganisationer. Och det visar sig att minst en tredjedel av de sexton organisationerna står för åsikter som kritikerna menar inte lever upp till bidragskraven om att värna om alla människors lika värde och vara fria från diskriminering.

När Kaliber frågar medlemmarna i Pingst ung Göteborg låter det bland annat så här:

– Jag tycker att det är ganska självklart. En kvinna ska vara med en man.

–  Om jag är homosexuell och tycker att det är jobbigt att vara homosexuell så kan jag bli fri från det. Det är samma som om jag har ett godisberoende så kan jag bli fri från det.

– Gud har tänkt en väg med människan, men det har blivit lite krokigt, lite förstört, lite skevt. Och med homosexualitet är det egentligen så att Gud har tänkt man och kvinna, men någonstans har det blivit skevt, krokigt.

Edward Sköllerfalk är riksordförande i Pingst ung och han menar att är man homosexuell och medlem bör man leva i celibat.

– Om man säger så här, (skrattar) jag tror inte på att man lever ut sin relation, själva beteendet kan vi inte acceptera, men vi accepterar människorna.

Men om man vill leva ut det, kan man vara aktiv i Pingst ung då?

– Jag tror att man får problem med att få förtroende.

Förutom Pingst Ung och Missionskyrkans ungdom har bland annat Sveriges unga muslimer, Sveriges unga katoliker och Ungdomsinitiativet inom syriskortodoxa ärkestiftet uttalats sig kritiskt om homosexualitet.

Och så här säger Kristian Svan, direktor i EFK ung, Evangeliska frikyrkans barn och ungdomsorganisation.

– Då uppmuntrar vi till att man söker själavård, man söker samtal och man ber om hjälp helt enkelt.