Hundratals förgiftade av bly i Nigeria

I flera mindre fattiga byar i norra Nigeria har de senaste månaderna minst 163 människor som letat efter guld dött av blyförgiftning.

111 av de 163 är barn, många av dem yngre än fem år.

Enligt Nigerias chefsepidemiolog, Henry Akpan, har människorna förgiftats efter att ha kommit i kontakt med vatten, jord och verktyg som innehållit höga koncentrationer av bly.

En del av barnen har förgitats efter att ha lekt i vatten kring guldfyndigheter.

Nigeria har nu vädjat om internationell hjälp från bland annat Världshälsoorganisationen WHO för hjälp med sanering efter förgiftningskatastrofen.

För höga halter av bly ger allvarliga och skador på centrala nervsystemet, reproduktionsorganen och njurar. Kraftig njursvikt kan leda till döden.

Barn och gravida är extra känsliga för blyförgiftning.

När förgiftningarna upptäcktes stoppade myndigheterna guldletandet och vissa invånare har evakuerats från sina byar.