Skärpta kemikalieregler om rödgröna vinner val

Den rödgröna oppositionen har enats om en gemensam kemikaliepolitik, bland annat vill man att EU ska skärpa sina regler för kemikalier.

– EU:s regler behöver vässas för att de inte alltid kräver att man använder den minst farliga produkten. På kemikalieområdet har vi större kunskap i dag och därför måste EU och dess medlemsländer våga vässa kraven hårdare än vad direktiven är i dag, säger Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin.

Uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet innehåller en rad åtgärder, bland annat vill man ha tuffare regler när det gäller kemikalier i textilier och livsmedel.

Också de rödgröna vill liksom regeringen ha ett förbud mot det hormonstörande ämnet Bisfenol A, som bland annat kan finnas i nappflaskor och leksaker. Där har EU ännu inte fattat något beslut.

– Sverige måste våga gå före för kemikalier är något som finns överallt och stannar i kroppen i generationer. Även nyfödda kan ha hundratals kemikalier i blodet, säger Mona Sahlin.

Överenskommelsen innebär också att man vill återinföra förbudet mot flamskyddsmedlet dekaBDE, som misstänks kunna ge beteendestörningar hos djur. Där fanns ett förbud som regeringen upphävde efter kritik från EU.

– Om vi ska stanna upp varje gång vi tror att EU kanske är kritiska så händer inget på kemikalieområdet.

Vad talar för att ni kommer att lyckas driva på EU?

– För att vi har en gemensam och uttalad politik. Sverige har en god renommé när det gäller kemikaliefrågor. En rödgrön regering tvivlar inte och tvekar inte på att marknaden måste ha betydligt hårdare krav när det gäller kemikalier för annars blir det för lite och för långsamt, säger Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin.