LJUNGBYHED

Flygskolan måste bli yrkeshögskola

Regeringen har beslutat att all pilotutbildning i Sverige ska ske inom den nya yrkeshögskolan. Det betyder att pilotutbildningen vid Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed inte kan fortsätta i sin nuvarande form. Men intresset är stort för att omvandla den till en yrkeshögskoleutbildning.

För att uppnå det gör Lunds universitet, Region Skåne, Klippans kommun och privatägda Ljungbyhed park nu gemensam sak.

I dag är utbildningen på Trafikflyghögskolan treårig och kan leda till en kandidatexamen. Utbildningarna inom yrkeshögskolan är däremot bara tvååriga, men i den nya modellen vill man kombinera den tvååriga utbildningen med ett tredje universitetsår. Trafikflyghögskolans rektor Johan Lundström tror att det i praktiken blir en likvärdig utbildning med den som finns i dag.

– Vi tror det. Vi anser att det är så pass viktigt att framtidens piloter har en bred bas av kunskap att stå på när de kommer ut i arbetslivet, säger han.

Det är flera orter som konkurrerar om att få den nya yrkeshögskoleutbildningen av piloter. Troligen kommer det inte att avgöras förrän våren 2011 vilken eller vilka platser den kommer att hamna på.

Regionrådet Pia Kinhult (M) säger att Ljungbyhed är unikt genom att ha haft flygutbildning i olika former sedan 1920-talet och att det är självklart att arbeta för att få utbildningen hit.

– Här finns både historia och kompetens, och platsen är oerhört strategisk i södra Sverige och norra Europa, säger hon.