Strid om vem som ska betala förstörd vägskylt

En nerkörd vägskylt i Mariestad kan kosta Sveriges kommuner över hundra miljoner kronor. Denna skylt har lett till en strid mellan kommunen och försäkringsbolagen, en strid som tagit sig hela vägen till Högsta Domstolen.

Ett negativt besked i HD kan bli dyrt för Sveriges kommuner. 

– Kostnaden ligger nationellt på 90 - 135 miljoner per år, säger Rolf Sjöström, stadsjurist i Mariestad.

Svaret från Högsta Domstolen kommer att påverka Sveriges kommuner, som nu väntar spänt på ett avgörande om vem det egentligen är som ska betala för vägskyltar som skadas i trafiken.

Ursprunget är en nerkörd skylt i Mariestad, som kommunen vill ha betalt för, men som försäkringsbolaget vägrar betala.

– Frågan är om det handlar om en nödvändig reparation som måste göras av trafiksäkerhetsskäl och som i så fall ska betalas av trafikskadeförsäkringen, eller om det handlar det om att en vägskylt är en skyddsutrustning, som väghållaren i så fall ska stå för, säger Rolf Sjöström.

Det är första gången som något liknande prövas, och i vågskålen ligger därför åtskilliga miljoner, som årligen ska betalas av antingen väghållaren, eller av bilisternas försäkringar.

– Domen har mycket stor betydelse, och det här målet följs också med stor nyfikenhet från landets övriga kommuner, och naturligtvis också av Vägverket, säger Rolf Sjöström.