Just nu

Ängelholm

Upphandling av ryggortopedi måste göras om

Region Skåne gjorde fel vid upphandlingen av ryggortopedin vid Ängelholms sjukhus, och nu måste den göras om. Det konstaterar kammarrätten i en dom. Verksamheten skulle egentligen ha privatiserats redan i februari.

Region Skånes arbete med att privatisera ryggortopedin i Ängelholm har dragit ut på tiden. Under själva upphandlingen ändrade regionen i förutsättningarna, vilket gjorde att kostnaderna för det företag som skulle ta över minskade med flera miljoner kronor.

Ett vårdföretag, Proxima Intressenter, ansåg inte att det gick att få ekonomi i verksamheten och lade inget anbud. När man sedan förstod att villkoren ändrats, överklagade man upphandlingen till förvaltningsrätten.

Region Skåne har hela tiden hävdat att man annonserade förändringarna och även förlängde anbudstiden, och förvaltningsrätten gav regionen rätt.

Det ledde till att avtalsutskottet i mars beslutade att det privata vårdföretaget Aleris skulle få uppdraget att ta emot drygt 2000 läkarbesök och göra 400 ryggoperationer årligen vid Ängelholms sjukhus.

Men avtalet fick aldrig undertecknas, eftersom domen överklagades till kammarrätten. Och kammarrätten ger nu alltså Region Skåne bakläxa. I domen skriver man att de förändringar som gjordes i upphandlingen var väsentliga, och att upphandlingen därför borde ha avbrutits.

Enligt kammarrätten måste nu hela upphandlingen göras om.