Lidköping

Översyn av bidrag till föreningar

Lidköpings kommun är en av fem i landet som har sett över hur mycket bidrag man ger till föreningslivet. Översynen kan i framtiden förändra den ekonomiska fördelningen mellan kultur-och idrottsföreningar.

Idag finns skillnader när det gäller bidragen till de olika föreningarna.

– Vi strävar efter att få en bättre balans mellan de olika bidragen, säger Ingemar Sixtensson, kultur- och fritidsnämndens andre vice ordförande i Lidköping.

Det är en stor översyn av lokaltaxor och bidragsregler för föreningslivet i Lidköping som kultur-och fritidsnämden har tagit fram med hjälp ett utvärderingsinstitut.

Siffrorna rör verksamheten 2008, och visar att det är en stor fritids-och idrottsdominans i kommunen.

"Har koll på var vi gör av pengarna"
För kultur-och fritidsnämden är det här ett sätt att se vad man faktiskt får för pengarna som betalas ut i form av bidrag och lokalstöd.

– Vi är en av sex-sju kommuner i Sverige som nu har koll på var vi gör av pengarna och vad vi får istället. Vi vet att de föreningar vi ger bidrag till sysselsätter 700 ungdomar/dag i snitt, och det är en otrolig insats och ett fint resultat vi får för de här pengarna, säger Ingemar Sixtensson.

Lisa Andersson
nyheterna.skaraborg@sr.se