Värmland

Myggsäsongen står för dörren

Om det torra vädret fortsätter kan vi se fram emot en sommar med färre mygg. Men det är än så länge för tidigt att vara säker och den snörika vintern har lämnat mycket fukt och pölar för myggorna att lägga ägg i.

– Jag har hört från ett område i Värmland där vi har myggfällor att vi fångar 250-260 mygg per natt, det är inte så många, säger Jan Lundström, myggexpert vid Uppsala Universitet.

Inte så många men de är pågång enligt Jan Lundström och om ett par veckor då börjare de rör på sig.

Men hur myggsommaren verkligen kommer att bli det är svårt att sia om.

– Det är omöjligt att säga, för det beror på hur mycket vatten som kommer, säger Anna Hagelin som är biolog och jobbar med mygg här i Värmland.

Det finns två sorters mygg, det ena är skogsmygg som kläcks runt midsommar och sedan försvinner. Den andra sorten är översvämmningsmygg och de kläcks om området där äggen ligger översvämmas. De kan alltså dyka upp närsom det kommer mycket vatten i ett område.