Hallsberg

Skola hjälpte inte mobbad

Skolinspektionen riktar kritik mot högstadiet Transtenskolan i Hallsberg. Bakgrunden är att en elev på skolan kränkts av andra elever under flera års tid.

Transtensskolan får nu kritik för att den inte har uppfyllt kraven när det gäller arbetet med att utreda, förhindra och förebygga kränkande behandling.

Skolans ledning tycker att åtgärder har gjorts, men Skolinspektionen väljer alltså ändå att kritisera Transtensskolan i Hallsberg.

Senast i september ska skolan nu rapportera till Skolinspektionen hur skolan ska uppfylla kraven i framtiden.