Högskolan Dalarna

Stängs av för fusk under tenta

Tre studenter vid Högskolan Dalarna har stängts av i sex veckor på grund av fusk. För alla tre gäller att de haft med sig otillåtna hjälpmedel vid en tentamen.