Eskilstuna

Hård kritik mot namnpublicering

30-åringen, som friades från anklagelserna om att ha tänt på hotell Statt i Eskilstuna förra året, och hans advokat Hans Sundberg, är mycket kritiska till att 30-åringens namn och bild publicerats i lokalpressen där han pekats ut som skyldig innan någon dom vunnit laga kraft. De vill nu att pressombudsmannen ska granska fallet eftersom de menar att han på felaktiga grunder blivit dömd på förhand.

– Jag det ser jag mycket allvarligt på, han har ju hängts ut i både Eskilstunakuriren och i tidningen Folket, säger Hans Sundberg, som menar att 30-åringen genom publiceringen i allmänhetens ögon dömts och pekats ut på förhand.

Hans Sundberg har begärt att Pressombudsmannen PO ska granska Kuriren och Folkets agerande.

Men Katrin Säfström, ansvarig utgivare på tidningen Folket, försvarar namn- och bildpubliceringen före det att domen vunnit laga kraft.

– Stattbranden var ju en så stor händelse, det var ju den största , ja, enskilda branden, eller hur jag ska uttrycka mig, så den har ett så pass stort allmänintresse, säger Katrin Säfström.

Men hon menar att den tidiga namnpubliceringen av den nu friade 30-åringen när tingsrättens första fällande dom kom, kompenseras av att tidningen nu publicerar hans namn och bild igen, när han friats i hovrätten.   

– Vad som är otroligt viktigt det är ju att på samma sätt, och på samma publicitet, ge uttryck för alltså berätta om att han faktiskt också blivit frikänd, säger Katrin Säfström. 

Även PeO Wärring, ansvarig utgivare på Eskilstuna-Kuriren försvarar att hans tidning publicerat namn och bild innan någon dom vunnit laga kraft:

– Vi publicerar inte bild på någon person innan dom faller, och då har man rätt att publicera enligt de pressetiska reglerna namn på personer, i alla fall när det gäller allvarliga brott. Att bli dömd till livstids fängelse är lagens strängaste straff, så det råder ingen tvekan att man har rätt att göra en sådan publicering, säger PeO Wärring.

Alexandra Edman
alexandra.edman@sr.se