Östersund

Hälsocentraler motsätter sig sparkrav

Sämre och mindre vård på hälsocentralerna och distriktsläkare som inte vill jobba kvar där. Det menar personalen vid hälsocentralerna i Östersund blir några av konsekvenserna av landstingets sparplan för primärvården, som bland annat innebär att åtta och en halv distriktsläkartjänster och tolv distriktsskötersketjänster försvinner.

– Om de här besparingarna blir allvar så blir det stora inskränkningar i vad primärvården kan göra. Vi måste helt enkelt göra mindre, ha färre besök, minska telefontillgängligheten och vi kommer inte att kunna ta över patienter från specialistsjukvården på sjukhuset i Östersund. Vi kommer behöva göra färre röntgenundersökningar, skriva ut mindre läkemedel och ta färre prover. Det här blir en omfattande minskning, säger Olof Englund som är medicinskt ledningsansvarig vid hälsocentralen i Lungvik.

Enligt Olof Englund har flera distriktsläkare sökt sig från hälsocentralerna till sjukhuset för att få en bättre arbetsmiljö.

Även sjukgymnasterna på länets hälsocentraler protesterar i en skrivelse till landstingsledningen mot de besparingar som ska göras.