Stopp för sopförbränning i Slite

Länsstyrelsen vill att Cementa stoppar all förbränning av avfall i Slite på Gotland i väntan på att det är klarlagt varifrån soporna kommer och om förbränningen strider mot gällande tillstånd.
Länsstyrelsen på Gotland gjorde tidigare i veckan en inspektion av sopförbränningen vid Cementa efter att Greenpeace anklagat Cementa för miljöbrott. Enligt miljödirektören Per Junker är en del av plastavfallet som ska förbrännas, så kraftigt förorenat av andra ämnen att det är tveksamt om det överensstämmer med det gällande tillståndet. Länsstyrelsen vill att Cementa inom en vecka förklarar varifrån soporna kommer och hur de hamnat på Gotland. Länsstyrelsen vill också att Cementa redovisar resultat av mätningar från avfallsförbränningen och redogör för sina planer med sopförbränningen i framtiden.