Klimatprotokoll underskrivet i Uppsala

Ett unikt miljödokument har skrivits under i Uppsala. Uppsala klimatprotokoll som det kallas skrevs under av 16 lokala organisationer, som till exempel Akamdiska sjukhuset, Uppsala kommun och ett flertal stora företag. Syftet med protokollet är att de som skrivit under ska hjälpa varandra att uppnå vissa klimatförbättrande åtgärder.