Träta mellan C och Naturskyddsföreningen

Centern går till angrepp mot Svenska Naturskyddsföreningen. Partiet tycker att Naturskyddsföreningen blivit alltmer politisk på senare år och tagit för vana att kritisera regeringens politik och därmed ta indirekt ställning för oppositionen.

– Vi har ju varit förbryllade över Naturskyddsföreningens arbete under de senaste åren, där man mer, verkar det som, ställer sig på vänsterkartellens sida än att titta på vad som är bäst för miljön, säger Centerpartiets miljötalesperson Claes Västerteg.

Kritiken från Centerpartiet kommer samtidigt som Naturskyddsföreningen genomför sin traditionsenliga enkät inför riksdagsvalet, där alla partier få tycka till om en rad krav som Naturskyddsföreningen ställer på miljöområdet.

Claes Västerteg har reagerat över flera formuleringar i årets enkät, som han tycker precis följer Miljöpartiets politik. Och han hävdar att Naturskyddsföreningen går Miljöpartiets ärenden. Ett exempel gäller Naturskyddsföreningens ordval när det gäller skatteväxling, ett annat är Naturskyddsföreningens krav på att ge 50 miljoner kronor mer till Kemikalieinspektionen.

– Exakt samma siffra hittar vi i Miljöpartiets budgetmotion från i höstas. Det är två tydliga exempel som gör att jag funderar på vilken roll Naturskyddsföreningen väljer att spela inför valet, säger Claes Västerteg.

Men Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson hävdar att kravet vad gäller Kemikalieinspektionen är ett krav som organisationen själv har formulerat.

– Om andra partier backar upp våra krav är det väl väldigt bra. Det har hänt förut, det har också Centerpartiet gjort på många av våra krav. Vi välkomnar givetvis det.

Naturskyddsföreningen har de senaste åren kritiserat regeringen i olika avseenden, till exempel för att luckra upp strandskyddet.

En stark reaktion blev det mot förslaget att tillåta ny kärnkraft och för att regeringen tog bort skatten på handelsgödsel.

Men Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson tycker att Centerpartiets kritik om att man tar indirekt ställning för oppositionen är helt grundlös.

– Det är ju alltid regeringen som har makt och regeringen som är i fokus för vår kritik. Den förra, socialdemokratiska regeringen, fick kraftig kritik. Göran Persson byggde en stor järnväg genom norra Europas viktigaste fågelområde - Umeälvens delta. Ulrica Messing hade en skogspolitik som var väldigt dålig för biologisk mångfald. Jordbruksministern då, Ann-Christine Nykvist, hade en politik för vargjakt som vi tyckte var väldigt dålig. Så vi för fram kritik mot regeringarna och vi vet ju att de tycker att det är jobbigt. Det gäller den förra regeringen och det gäller den nuvarande regeringen, säger Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen.

Men borde ni inte granska oppositionen lika hårt som ni granskar regeringen?

– De som fattar beslut under mandatperioden är ju framför allt regeringen, Oppositionen är svårare att granska under mandatperioden, eftersom den kan ha en skönmålande politik man inte behöver ta ansvar för - eller helt enkelt släppa en fråga. Det är just därför som vi inför valen frågar: vad vill ni göra de kommande fyra åren?