Påven oroad över läget i Mellanöstern

Påven Benedictus XVI manar omvärlden att öka ansträngningarna för att minska spänningarna i Mellanöstern innan mer blod spills. Vädjan kom när han höll en mässa i samband med ett besök på Cypern.

I slutet av mässan överlämnades en rapport som ska ligga till grund för ett möte med biskopar från Mellanöstern.

I den står bland annat att den olösta israelisk-palestinska konflikten, nonchalerandet av internationell rätt, stormakters själviskhet och bristen på respekt för mänskliga rättigheter har upplöst stabiliteten i regionen.