Vännäs

Allmännyttan kan säljas ut

Även Vännäs kan komma att sälja ut delar av allmännyttan, men inget beslut är ännu taget. I Robertsfors däremot har kommunen tagit beslut att sälja alla lägenheter om priset är det rätta. I Vännäs vill kommunen sälja för att kunna bygga nytt, det säger kommunalrådet Johan Söderling (S).

– Vi vill behålla en allmännytta. Det är vi överens om. Men sedan så kanske vi måste se på möjligheterna att sälja delar av beståndet för att utveckla samhället vidare, säger Johan Söderling.

En del av det kommunala bostadsbolaget Vännäs Bostäders idag 350 lägenheter kan alltså komma att säljas för att ha råd att bygga nytt. Om inte privata aktörer vill bygga så måste kommunen göra det, säger Johan Söderling (S).

Det som Vännäsbor frågar efter är trygghetsboende för de över 55 år, det säger kommunens bostadshandläggare Carina Matsson vid Vännäs Bostäder. Ett attraktivt område som det kan komma att byggas nytt på är längs älven vid vårdcentralen och där skulle ett trygghetsboende passa bra säger Carina Matsson.

I Vännäs är man överens över partigränsena om att eventuellt sälja delar av allmännyttan, det säger Centerpartiets Ulf Eriksson:

– Vi har ju en samsyn också om att vi bör hitta nya attraktiva byggområden. Vi har ett antal områden i vår kommun som skulle vara intressanta att producera lägenheter på. Det skulle då möjliggöras genom att vi avyttrar delar av det befintliga beståndet, säger Ulf Eriksson (C).