Allt fler får recept på motion

Fysisk aktivitet på recept är en behandlingsform som används alltmer. Mellan 2008 och 2009 ökade sådana recept med nästan 50 procent på länets husläkarmottagningar och trenden håller i sig också i år.

Träningen kan antingen bedrivas enskilt - eller i grupp.

En av många friskvårdsaktörer som märkt av trenden är Friskis och Svettis, där Maria Olsson är hälsopedagog.

– Vi vill ju att folk ska röra på sig, motionera i alla olika former, och om man hellre kan träna än att ta en medicin, så tycker jag att man är på rätt väg, säger hon.

Fysisk träning kan i många fall vara den allra bästa medicinen, och den är ju dessutom helt fri från alla former av kemiska substanser. Patienten får ett recept på en aktivitet som är anpassad till hans eller hennes egna förutsättningar.

Aktiviteten blir på så sätt en del av behandlingen,

Enligt medicinsk expertis är rörelsebehandling bevisad effektiv mot till exempel högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, artros och depression.

Men somliga är skeptiska mot att gå till doktorn och inte få medicin.

– Ja, det känns lite konstigt. Går jag till doktorn, så vill jag ju ha medicin, säger stockholmaren Carolina Skoglund.

– Motion kan jag nog räkna ut själv när jag behöver.

 Även om det skulle innebära att du äter mindre medicin?

– Ja, det är svårt, men...jo, kanske, om det går att röra på sig och skippa medicin så...men jag tror att jag kunde räkna ut det själv, säger Carolina Skoglund.

Men siffrorna är entydiga: Mellan 2008 och 2009 har fysisk aktivitet på recept i Stockholms län ökat från runt 3 000 till över 4 500.

I landstinget är det Folkpartiet, och i synnerhet landstingsrådet Birgitta Rydberg, som länge drivit frågan om fysisk aktivitet på recept.

Maria Olsson, hälsopedagog på ett av större träningsinstituten, Friskis och Svettis säger att det känns som om läkare som skriver ut recept blir alltmer medvetna om att det inte alltid behöver vara fråga om medicin.

– Det är att röra på sig som är den stora grejen, säger hon.

Ulf Bungerfeldt
ulf.bungerfeldt@sr.se