Östersund/Stockholm

Vill få mer makt över friskolor

Östersunds kommun vill kunna bestämma vilka företag som ska få driva friskolor. Kommunen har begärt hos regeringen om att få göra ett försök med att upphandla skolor på samma sätt som man upphandlar till exempel äldreomsorgen.

– Vi har ett antal friskolor som kommer att etablera sig, och friskolorna kommer att vara kvar, säger Björn Sandal, socialdemokratisk ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Östersund.

– Det är bra att människor har möjlighet att välja, men problemet är att kommunen som har huvudsansvaret för barnens skolgång har ingen möjlighet att välja vem som ska utföra uppdraget.

Det blir svårt för kommunen att planera för alla barns skolgång om det hela tiden startar nya friskolor som omkullkastar planerna, menar Östersunds kommun i ett brev till regeringen. Så länge det lagstadagade ansvaret för skolan ligger på kommunen måste kommunen också kunna ta med friskolorna i planeringen - och det skulle man kunna göra om Östersund fick ett femårigt försök med att lägga ut skolor på entreprenad.

– Vi borde kunna på pröva det, eftersom det är kommunalt självstyre, säger Björn Sandal.

Regeringen har nu tagit upp brevet från Östersund, och ett besked om ja eller nej till upphandlingsförsöket väntas idag eller imorgon.