Nordvästskåne

Tågen får fortsätta att trängas

Det är trångt för tågen på Västkustbanan genom Nordvästskåne. Att dubbelspåret genom Hallandsåsen beräknas stå klart 2015 efter nära 20 års försening löser inte problemen, eftersom det fortfarande kommer att vara enkelspår mellan Helsingborg och Ängelholm i många år till.

– Med tanke på fördröjningen av bygget av Hallandsåstunneln hade det varit önskvärt att resten av Västkustbanan hade varit klar åtminstone samtidigt som tunneln, säger Mats Améen, chefsstrateg på Skånetrafiken.

För en tid sedan presenterade både regeringen och oppositionen vilka satsningar de vill göra på järnvägar under den närmaste tioårsperioden.

Det finns inga planer på att bygga dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station, norr om Helsingborg, förrän 2020-2021, d v s fem-sex år efter att Hallandsåstunneln är klar.

– Det är tråkigt att man behåller en flaskhals när man får ner restiden när man blir klar genom Hallandsås, säger Sven-Ingvar Håkansson, informatör på SJ.

Regionpolitikerna tycker det är konstigt om rikspolitikerna inte tar ett helhetsgrepp och ser till att det finns dubbelspår längs hela Västkustbanan när Hallandsåstunneln är klar 2015.

– Vi riskerar att inte kunna utnyttja Hallandsåstunneln full ut. Ur ett Skåneperspektiv är Västkustbanan den viktigaste järnvägssatsningen, av samma dignitet som de fyra spåren mellan Malmö och Lund, säger Lars-Ingvar Ljungman (M), ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Trots att tunneln ger plats för både fler och snabbare tåg mellan Båstad och Ängelholm är Mats Améen på Skånetrafiken inte övertygad om att det kommer att gynna Skånetrafikens resenärer. Kanske blir det tvärtom.

– Det är risk att vi får plocka bort Pågatåg eller Öresundståg för att SJ ska få plats med sina tåg och att lokala resenärer får maka på sig, säger han.