Nyköping

Bidrag till friskola

En fristående gymnasieksolan i Nyköping har fått ett nytt bidrag beviljat från skolinspektionen från och med läsåret 2011/2012. Det är Ljud och Bildskolan som har ett antal olika medie- och estetiska utbildningar. Skolinspektionen menar att dessa utbildningar motsvarar de nationella programmen. Skolan har tidigare blivit beviljade bidrag och statlig tillsyn och får nu alltså bidraget förlängt.