Läkarprotest mot sjukvårdsorganisation

Ett hundratal läkare och sjukvårdsanställda vid lasarettet i Visby och vårdcentralerna är kritiska till den nya organisationen som föreslagits inom sjukvården på Gotland.

Läkarna har undertecknat namnlistor där de uttrycker tvivel mot den nya så kallade Matrisorganisationen som föreslagits av sjukvårdsdirektör Ann-Christin Kullberg.

Politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden har ställt sig bakom förslaget.

Men läkarna anser att inga befintliga fakta talar för att en sådan nyordning kommer att leda till vare sig minskade kostnader eller förbättrad kvalitet i vården.

Under måndagseftermiddagen träffades Gotlands läkarförening och hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Kullberg för att diskutera kritiken mot omorganisationen. Men sjukvårdsdirektören säger att hon är beredd att driva igenom förslaget trots motståndet från läkarna. 

Tills vidare har ingen av läkarna velat uttala sig om kritiken mot omorganisationen eftersom förhandlingarna ännu pågår.