Uddevalla

Arkeologerna hittar fler boplatser

Ännu en boplats från stenåldern har hittats vid Östra Torp utanför Uddevalla där Ikea och Ikano vill bygga varuhus.

På en platå på en bergkulle har arkeologerna hittat spåren av stenåldersboplatsen. Den är lika gammal, ungefär 8 000 år, som den boplats som arkeologerna hittade för några veckor sedan men den kan vara mer tillfällig än den tidigare.  

– Vi har hittat flinta och vi har hittat en härd också, säger Robert Hernek på Bohusläns museum som har lett undersökningen.

Robert Hernek ser en chans att öka vår kunskap om hur förfäderna levde.

– Det var väldigt få kända stenåldersboplatser för bara ett tiotal år sedan, de här senaste undersökningarna för E6:an har höjt kunskapen mycket, säger Robert Hernek.

Nu hoppas Robert Hernek att Länsstyrelsen beslutar om en utgrävning också på den nya platsen, för än så länge har bara små ytor öppnats och många nya fynd kan göras.

Ikea ligger på och vill börja bygga så snart som möjligt och en utgrävning skulle kunna komma igång i augusti. Robert Hernek bedömer att den mer grundliga utgrävningen inte behöver ta så lång tid.

Utgrävningen skulle kunna ge viktiga pusselbitar till hur stenåldersmänniskan, inte bara levde, utan också till hennes föreställningsvärld.

– Tidigare gick man mycket in för att mäta flinta. Nu försöker man mera att fånga upp människan och hennes föreställningsvärld. Vi börjar se spår på de här platserna efter rituella aktiviteter. Det kan vara att man grävt ner avfall i gropar eller offrat yxor i gropar, säger arkeologen Robert Hernek.