Måndag 7 juni 2010

Moder Svea!

Jacke Sjödin fyrade av en formidabel hyllningsdikt tillägnad allas vår Moder Svea! 

"...Hon ser flera konkurser och väldiga varsel  - och direktören med bonus - ett sånt djädra...."