Skåne/Sverige

Fortfarande ont om män i förskolan

Trots att det kommit in många fler som jobbar med barn i förskolan de senaste tio åren, ligger andelen män på ungefär samma nivå. Runt 3 procent av personalen i barngrupperna i förskolan är män.

Höstterminen 2009 i Ystad och Höör som den högsta andelen män fanns om man jämför läget i de skånska kommunerna. I Ystad och Höör landar snittet på 5,8 procent män i barngrupperna på de kommunala och fristående förskolorna.I Östra Göinge kommun jobbar inte en enda man i barngrupp i förskolan.

– Varenda gång vi har annonser ute så erbjuder vi dem att komma på intervju, men antingen har de fått nåt annat jobb eller har andra ursäkter. Vi har aldrig fått fatt i någon, säger Bodil Ingvarsson är verksamhetschef för norra skolområdet i Östra Göinge kommun.

Johan Rubin är förskolelärare på en utomhusförskola i Kristianstad och tycker att det vore bra med fler män i yrket, bland annat som förebilder för barnen.

– Det ska inte bli att jag ska göra något särskilt för att jag är man. Det är en signal att skicka till barnen, att vi hjälps åt oavsett, säger förskoleläraren Johan Rubin.

För fyra år sedan kom en slutrapport från Delegationen för jämställdhet i förskolan. Uppdraget från regeringen att se över hur det stod till med jämställdheten i förskolan, och föreslå åtgärder.

De poängterade i sin slutrapport att en jämn könsfördelning i personalgrupper inte automatiskt leder till ett framgångsrikt jämställdhetsarbete i förskolan, men såg ändå andra anledningar till att öka andelen män i förskolan. Bland annat för att barnen skulle få tillgång till många män att identifiera sig med och som kan representera många olika intressen och egenskaper. Och för att bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden i stort.

– Vi tyckte att det var viktigt och hade också mycket kontakt med män som jobbade i förskolan, säger Anna Ekström som var ordförande för delegationen.

I Delegationens slutrapport som kom för fyra år sedan, ges också några förslag på hur man kan få fler män att intressera sig för att arbeta i förskolan. Ett är att ha sommar kurser i barnomsorg och pedagogik för pojkar, ungefär på samma sätt som man har för flickor i teknik och naturvetenskap.

Men vad Anna Ekström vet har inte förslaget förverkligats.

– Jag har inte sett att det blivit nåt av. Har det det skulle jag bli lycklig av att få veta det i så fall, säger Anna Ekström.