Fler fästingar än väntat bär borrelia

Nu när fästingsäsongen börjar på allvar visar den första nationella studien på området att var femte fästing i landet bär på sjukdomen borrelia. Det här är i linje med vad tidigare studier visat lokalt, men att borreliabakterien är så vanlig på nationell nivå förvånar forskarna.

- Ja, jag tyckte ju ändå att det lät högt när jag hörde det första gången, det får jag lov att säga, var femte fästing då. Men vi har ju relaterat de här fynden till hur gick det för individerna och det är ju otroligt sällan som folk sökt doktor för symtom., säger Pia Forsberg som leder studien.

Med tanke på hur många fästingar som bär på borreliabakterier är det ändå väldigt få människor som blir infekterade och får borrelia. Det gör infektionsspridningen svårbegriplig, och en annan komplikation är, att det kan vara svårt att ställa diagnos borrelia. Man måste vara mycket uppmärksam på om det uppstår en hudrodnad efter ett fästingbett.

Upp mot 10 000 personer drabbas av borrelia varje år i Sverige, och både borrelia och virussjukdomen TBE ökar och sprider sig nu till andra delar av landet än de tidigare kända runt östkusten, Stockholm och Mälaren. Därför behövs mer kunskap och forskning och Pia Forsberg är mycket entusiastisk över den genbank som nu upprättats, där infrysta fästingar gör det möjligt att analysera de risker fästingarna för med sig och kommer kunna föra med sig.

- Det fryser vi in och får en genetisk bank, kan jag säga, och då kan man ju se om det kommer in några andra farliga sjukdomar som sprids med fästingar, eller om det kommer in farligare typer, till exempel en farligare TBE-virus-typ, för det finns det, österut i Ryssland och så vidare, om de kommer in i Sverige så kan vi då gå tillbaka till det här genetiska materialet och se.