Öresundsbron tio år

Arbetslösheten dubbelt så hög utan bron

Den första juli när Öresundsbron fyller tio år visar det sig att bron har fått mycket större betydelse än vad många trodde. Många skåningar fick en ny arbetsmarknad.

– I dagsläget räknar vi med att drygt fem procent av den skånska arbetskraften arbetar på den danska sidan. Om inte bron hade funnits så hade vi haft mer än dubbelt så hög arbetslöshet, säger arbetsförmedlaren Christer Olsson.

De 2 000 personer som före broinvigningen dagligen båtpendlade till Danmark sågs som en tapper skara som i regn och blåst korsade sundet.

I dag är det över 20 000 som dagligen arbetspendlar och det som var exotiskt är i dag en högst normal vardag för väldigt många skåningar. Johanna Hedström har nu jobbat ett halvår som sjuksköterska på Bispebjergs sjukhus i Köpenhamn.

– Man får bättre lön och lite bättre arbetsvillkor och man kunde få fasta tjänster. Så därför ville jag göra ett försök, säger hon.

Danska företag har under de tio år som gått också hittat till Skåne och i dag jobbar över 5 000 Malmöbor i danskägda företag. Öresundsbron ansågs från början bli dödsstöten för hamnarna i Köpenhamn och Malmö, men istället har bron och en sammanslagning av hamnarna gjort att omsättningen ökat avsevärt.

Danmark beskrivs ofta som ett land stängt för invandrare, men det är på det politiska planet, säger arbetsförmedlare Christer Olsson. Många arbetslösa Malmöungdomar med invandrarbakgrund har fått jobb i Danmark.

– Tittar man på den danska arbetsmarknaden, så har den varit väldigt öppen för de här grupperna.

De kommande åren kommer tillgången på arbetskraft att minska i Danmark, men antalet arbetstillfällen väntas öka. Därför tror Christer Olsson att Skåne med sin unga befolkning i allt större utsträckning kommer att arbeta i Danmark.

– Då är det rimligt och troligt att en stor del av det överskott vi kommer att få här, kommer att hitta sin utkomst på dansk sida och kommer att vara välkomna in på den danska arbetsmarknaden.

Även om det har gjorts en del för att förenkla för folk att jobba och bo på båda sidor av sundet så finns det fortfarande regler som hindrar.

– Det som inte är möjligt är att få resan till en arbetsintervju betald. Man kan få den betald från Malmö till Haparanda, en kostnad på 6000-7000 kronor. Men man kan inte få resan från Malmö till Köpenhamn betald, en kostnad på 200 kronor, säger arbetsförmedlaren Christer Olsson.