Mer whisky i Mackmyra

Mackmyra Whiskey, som på traditionellt sätt tillverkar 1000 liter maltwhiskey per år i Mackmyra,har nu sökt tillstånd för en kraftig utvidgning av sin verksamhet. Får företaget länssyrelsens godkännande ska snart massor av Whiskey brännas i dammbyggnaden på Mackmyra bruk .
Mackmyra Whiskey ska ta steget från produktutvecklingsstadiet till produktionsfasen 170 000 liter 100 procentig råwhiskey per år - en kapacitet som beräknas uppnås om två år. Allt ska tillverkas i dammbyggnaden på Mackmyra bruk och lagras i redan befintliga lokaler. VD:n Magnus Dandanell är optimistisk. Marknadsundersökningarna pekar på en stor efterfrågan på Svensk Whiskey.