Halland

Hjälper folk att kommunicera

Att kunna färdiga fraser kan göra det betydligt lättare för personer med stora talsvårigheter att överhuvudtaget kommunicera med omvärlden. Men också för att kunna få ett vardagligt och personligt sätt att uttrycka sig.

Bitte Rydeman, som är logoped vid Landstinget Halland, har tagit fram ett nytt system med talande hjälpmedel. Till exempel en liten dator med pekskärm som man kan ha med sig när man går och handlar.

Systemet som Bitte Rydeman just disputerat på, använder sig av en databas med en stor mängd fraser, som framställs med så kallad talsyntes. Fraserna kan anpassas till varje enskilt behov.

Bitte Rydman har arbetat mycket med att hitta alla småord vi använder när vi pratar med varandra, små ord som ofta återkommer och som en person med talsvårigheter vinner mycket på att slippa skriva.

Bitte Rydeman är noga med att påpeka att hennes system inte ska ersätta ett mer ordrikt skrivande, utan det är ett komplement. Hon använder det redan i sitt arbete på Landstigets Dataresurscenter för kommunikation.