Östergötland

Tuff konkurrens väntar studenterna

Den här veckan tar många ungdomar studenten, närmare 6 000 personer i länet går sitt tredje år på gymnasiet. Nu väntar en tuff tid för årets studentkull till följd av stora årskullar och en kärv arbetsmarknad.

– Det är både kul och spännande samtidigt som det är rakt ut i arbetslösheten, det är egentligen det som firas, säger studenten Anton Forsberg.

– Mest lycka känner jag nu under studentveckan, men vi får se vad som händer sen om det är lycka då också, säger studenten Camilla Norr- Ericson.

Efter tolv år i skolbänken är det många ungdomar som ser fram emot friheten men samtidigt uttrycker flera studenter som Sveriges Radio Östergötland har pratat med en oro inför den tuffa arbetsmarknaden de står inför.

I våras var nästan var tionde ungdom i länet arbetslös. På arbetsförmedlingen i Norrköping väntas en ökat tryck av nyexaminerade studenter.

– Det kommer under nästa vecka ett stort antal ungdomar som inte har sommarjobb och kanske inte heller har sökt studier till hösten, säger Getoar Abrashi, ungdomsförmedlare på arbetsförmedlingen i Norrköping.

Det är flera av de nybakade studenterna som väljer att vidareutbilda sig direkt efter gymnasiet och konkurrensen är hård.

– Man känner att man måste ha höga betyg i allting för att klara av att komma in, eftersom det är så många som söker vidareutbildningar, säger studenten Emma Överström.

På Linköpings universitet märks den ihållande trenden.

– Vi har ett fortsatt mycket högt söktryck till universitetet. Vi hade ungefär femtusen nybörjare förra året och vi räknar med ungefär lika många i år. Generellt sett så ökar naturligtvis konkurrensen om platserna så är det. Det är kärvare nu och lite hårdare konkurrens om platserna, säger Lars Holberg informationsdirektör på Linköpings universitet.