Förskolan

Bara två av hundra är män

Inte ens två procent av länets alla förskolelärare är män, det visar den granskning som Nyheterna gjort bland länets förskolor.
– Det är väldigt allvarligt, säger Marie Gummesson på Lärarförbundet.

Tobias Stenström har jobbat som förskolelärare i drygt tre år i Jönköping och under den perioden har antalet manliga förskolelärare i Jönköpings län bara ökat marginellt - från 59 till 66 stycken. Det motsvarar en ökning på 0,2 procent.

Idag jobbar lite drygt 3 500 personer som förskolelärare i länet varav 66 är män och problemet att locka till sig manliga förskolelärare är fortsatt stort.

– Det handlar väl mycket om både status och lönen. Det är väl inte så jättelätt att göra karriär som förskollärare säger Tobias Stenström.

Ingångslönen för en förskolelärare efter studier är idag 20 100 kronor, vilket Marie Gummesson anser vara alldeles för lågt och kärnan i problematiken att locka till sig män.

– Jag tycker absolut att det skulle vara 24-25 000 kronor.

För 30 år sedan kvoterade man in män till förskoleutbildningar utan något lyckat resultat, istället det handlar om att höja lönen och statusen på yrket menar Marie Gummesson.

En annan sak man inte kan bortse från är de händelser som inträffat på förskolor, där manliga förskollärare utnyttjat barn sexuellt. Det kan ha påverkat mäns vilja att bli förskollärare säger Marie Gummesson.

I Sävsjö och Gnosjö kommun finns det idag inte en enda manlig förskolelärare och Stefan Gustafsson som är kommunalråd i Sävsjö har sin förklaring till varför det ser ut som det gör.

– Att vi låg risigt till visste jag, men inte att det var noll. Här finns ju mycket av tillverkningsindustri och det är klart att många yngre killar söker sig till det. Man blir kvar i gamla traditionella könsmönster och väljer den typ av yrken som varit vanligt inom familjen och i den ort man bor säger Stefan Gustafsson.