Sverige får bra betyg av IMF

Den svenska ekonomin står stark i den internationella ekonomiska krisen. Det goda betyget utfärdar IMF, Internationella Valutafonden, i sin utvärdering av Sveriges ekonomi.

Men det är fortfarande osäkert om det blir en tillväxt nästa år, enligt IMF:s Peter Doyle på besök i Sverige.

Valutafondsdirektören Peter Doyle framför sitt budskap på ett sätt som skulle kunna få många kännare att beskriva den svenske riksbankschefen Stefan Ingves som en riktig muntergök.

Men det han förmedlar kan ändå beskrivas som ett glädjande budskap och ett gott betyg åt svensk ekonomi.

Starkt exportberoende, som Sverige är, syns det positiva tecken i det faktum att de globala tillväxtutsikterna nu är bättre än tidigare.

Men säg den glädje som varar, ty det råder stort osäkerhet åt vilket håll konjunkturen tar vägen nästa år.

Och det är grekkrisen och budgetkrisen och röran kring euron som drar ner tillväxten och därmed också efterfrågan på svenska exportvaror i närområdet EU.

Svenska företag får beröm för att de olikt konkurrenterna har valt att behålla hellre än att minska antalet anställda när krisen härjade som värst.

Även arbetsmarknadspolitiken får godkänt, trots den höga arbetslösheten, men ännu mer flexibilitet efterlyses, säger Peter Doyle.

Beslutet att stärka Finansinspektionens tillsyn över bankernas ökande utlåning till hushållen och införandet av ett lånetak på 85 procent på bostadslån lovordas också.

Riksbanken gör ett bra jobb med inflationen under kontroll, och stimulanser från regeringen till hushållen i form av skattesänkningar och ökat stöd till kommunerna ger visserligen ett underskott i budgeten men är ändå lämpliga åtgärder. Åtgärderna gör att konsumtionen hålls uppe, vilket stärker statsbudgeten och håller underskotten på avstånd.

IMF noterar att Riksbanken nu signalerar att räntan kanske kommer att börja höjas i sommar, men menar att Riksbanken borde ta hänsyn till att osäkerheten för tillväxten har ökat i Europa och därmed satsa på en gradvis och försiktig höjning av reporäntan.

På det hela taget är det lovord från IMF till regering och Riksbank. Valutafondsdirektör Peter Doyle kan inte komma på någonting som kunde ha gjorts bättre:

– Jag tror faktiskt att svaret är nej, säger han, trots att det har varit en enorm ekonomisk chock. Regeringen har tillåtit överskottet i budgeten vända till ett underskott, för att hålla efterfrågan uppe, och Riksbanken har hållit nere räntorna, sa Doyle när han mötte svenska medier i dag.