Konsumtion orsakar miljöproblem utomlands

Allt mer av de varor vi köper produceras i andra länder. Nu vill det av regeringen tillsatta Miljömålsrådet se att Sverige tar ett större ansvar för de här utsläppen, och att det ska vara en del av regeringens miljömål. Det framhålls i rådets senaste rapport till regeringen.

– Att bara se på miljön i Sverige utan att ta hänsyn till miljön i andra länder, det är ohållbart i en värld som blir mer och mer globaliserad. Det kan ju leda till att vi minskar påverkan på den svenska miljön, men flyttar över problemen på till exempel Kina, när man producerar och släpper ut det där i stället, säger Tom Hedlund, chef för miljömålskansliet vid Naturvårdsverket, och som har varit med och tagit fram rapporten.

Kläderna vi köper är ett exempel på miljöbelastande varor som vi importerar mycket av. Mest importerar vi från Kina, Bangladesh och Indien. 66 000 ton kläder fraktas till Sverige varje år. Utslaget på befolkningen betyder det att varje svensk köper ungefär 7 kilo nya kläder per person och år som kommer från andra länder. Det är 28 procent mer än vad vi köpte 2002 enligt Statistiska centralbyrån. Tom Hedlund ger exempel på hur klädproduktionen utomlands påverkar miljön:

– Vid tillverkningen av bomullskläder så går det för det första åt väldigt mycket vatten. Man har väldigt mycket bekämpningsmedel vid bomullsodling. Man har mycket kemikalier när man färgar och impregnerar kläder. Det är en rätt så kemikalietät bransch. I många länder använder man fortfarande medel som är förbjudna i Sverige, säger Tom Hedlund

Tittar man på var maten vi äter kommer ifrån så ökar importen kraftigt. På bara 15 år har andelen importerad mat som vi äter ökat från 25 till 45 procent.  De bekämpningsmedel och andra utsläpp som den matproduktionen åstadkommer tynger inte oss här i Sverige utan hamnar på andra länders ansvar. 

I klimatdebatten och inte minst i de internationella klimatförhandlingarna framhåller de svenska politikerna ofta Sverige som föregångsland. De brukar säga att varje svensk bara släpper ut knappt sju ton klimatgaser om året. Men skulle man räkna in vår konsumtion av allt det vi köper från andra länder, och vad det släpper ut, så landar vi på 10 ton klimatgaser enligt Miljömålsrådets rapport.

– Det är klart att u-länderna har nytta av att producera varor för oss, men det ska inte gå ut över att det inte är en hållbar produktion. Utan man måste ju se till att man håller samma standard som i övriga världen, säger Tom Hedlund chef för miljömålskansliet vid Naturvårdsverket.