Israel kritiseras för svag diplomati

Israel har fått hård kritik för sitt sätt att sköta krisen med Gazakonvojen.  Vissa kritiker förklarar det med klantig amatörmässighet, andra frågar sig om Israels regering har givit upp försöken att kommunicera med omvärlden - övertygade om att världen ändå hatar Israel. Reportage av Cecilia Uddén.