Varvsarbetare kan ge namn åt plats

Den framlidne varvsarbetaren och skådespelaren Arne Augustsson bör få en plats uppkallad efter sig, enligt ett förslag i Göteborgs stads namnberedning.

Det handlar om den öppna plats som ligger i anslutning till resten av fartygsbädden på Eriksberg, som enligt förslaget ska heta "Arne Augustssons Plats".

Arne Augustsson som levde mellan 1919 och 2005, arbetade själv på Eriksbergs varv, och blev sen framförallt knuten till Folkteatern.