Metallbörs ska lugna ryskt prisbråk

Rysslands regering överväger att skapa en metallbörs för att avstyra ett uppseglande prisbråk mellan ryska metallproducenter och landets industri.

Enligt uppgifter till affärstidningen Vedomosti har ett möte ägt rum mellan ryska federala anti-monopolmyndigheten, finansministeriet och premiärminister Vladimir Putin. Planen som diskuterats är att den nya ryska metallbörsen ska vara på plats från och med första augusti.

I förslaget ingår en modell för hur köpare av metall ska kunna få långsiktiga avtal som tar med marknadspriser och distributionsrisker i beräkningen.

Den ryska regeringen försöker nu bromsa prisstegringen på metaller, något som hotar landets redan hårt utsatta industrier.

Premiärminister Putin tvingades nyligen förhandla fram en kompromiss om stålpriserna efter protester från den ryska bilindustrin.

Förslaget om en metallbörs gäller handel med en rad olika metaller samt med kol och järnmalm. Men en del ryska analytiker är tveksamma till att börshandel med metaller kommer att bli en framgång.

Tidigare försök att etablera en metallbörs i Ryssland har misslyckats och den här typen av råvaror handlas heller inte med i större skala på de internationella börserna.