Babyklappe - en lucka i väggen för oönskade spädbarn

I Tyskland finns ett system med luckor där kvinnor, som inte har förmågan eller viljan att ta hand om sitt nyfödda barn, kan lämna barnet. Luckan är ansluten till ett sjukhus eller kloster, barnet tas om hand och adopteras slutligen bort. I år har det omdiskuterade fenomenet funnits i tio år. Reportage av Isabell Höjman. 16-timmen