Sexköpare anser sig utsatt för brottsprovokation

En man som dömts för att ha försökt köpa sex av en civilklädd polis på Hamngatan i centrala Stockholm överklagar sin dom. Enligt mannen handlade det om brottsprovokation.

Mannen gick till fram till kvinnan en natt i augusti i fjol, utan att veta hon var en polis som just då arbetade i en insats mot prostitution.

Enligt domen från Stockholms tingsrätt frågade han hur mycket betalt kvinnan skulle ha, och föreslog att de skulle "umgås privat".

Tingsrätten dömde mannen, mot sitt nekade, till 40 dagsböter för försök till köp av sexuell tjänst. Han överklagade domen till hovrätten, men fick avslag.

Nu vänder han sig till Högsta domstolen för att få sitt fall prövat på nytt. Hans historia är nämligen en annan:

Enligt hans berättelse körde han taxi den aktuella kvällen och gick fram till poliskvinnan för att fråga om hon behövde åka någonstans. Han frågade om hon sålde sex, hon sa ja och var både flirtig och påstridig. Utan avsikt att köpa sex föreslog han ett belopp. Därefter greps han.

I sin överklagan skriver mannen att han aldrig hade nämnt summan, om inte polisen ljugit och sagt att hon faktiskt sålde sex.

Fallet ledde till en diskussion med åklagare och förundersökningsledare om erbjudandet skulle ses som försök till sexköp eller som brottsprovokation av polisen.

Citypolisen har tidigare sagt att kvinnliga spanare måste kunna gå på gatan utan att syftet ska ses som brottsprovokation.