Tisdag 8/6

Donnerelever tar studenten

Idag tar 134 elever på Donnergymnasiet studenten, och et firade vi med champange i studion!