Del 3

Del 3: Om polaren, Cornelis. En medvandrare berättar.