Sociala medier är vägen till väljarna - tror politiker

Drygt hälften av politikerna i Västmanland är aktiva inom sociala medier. Men för väljarna verkar det ha mindre betydelse.

Sveriges Radio har undersökt hur politiker i landets kommuner använder sociala medier. Drygt hälften säger att de är aktiva inom sociala medier.

Fler än hälften säger att de kommer att använda sig av sociala medier för att få ut sitt politiska budskap till väljarna i årets valrörelse.

Men de väljare som P4 Västmanland har pratat med verkar inte lika intresserade av att hitta politisk information där.

Andreas Stenberg ska rösta för första gången i år. Han diskuterar politik på internet men följer ingen politiker där.

– Jag brukar inte följa politiker men jag brukar snacka om politiska åsikter med andra, säger han.

Totalt har 70 politiker i länet svarat på enkäten. Nästan hälften uppger att de kommer att göra en extra satsning på sociala medier till valet i höst.

Men ingen av de väljare P4 Västmanland har pratat följer någon politiker i de sociala medierna.

– Visserligen har jag Facebook men jag använder det inte till det, säger Åke Lannefors.

Läser du politiska bloggar eller följer någon politiker på Twitter eller Facebook?

– Absolut inte. Jag tycker att det känns helt meningslöst, det är så tillrättalagt och en flirt med personliga tyckanden, säger Ulla Stålhane.

Trots att varken Åke Lannefors eller Ulla Stålhane följer politiker i sociala medier tror de att det kan ha en viss betydelse för yngre väljare.

Men förstagångsväljaren Andreas Stenberg tror att han kanske kommer att hitta politiker i det forumet först när han blir lite äldre:

– Jag är ung och har kanske inte gått den vägen än.

Vad skulle politikerna behöva göra för att locka större intresse till sociala medier, tror du?

– Motivera oss, varför det är viktigt. Jag vet knappt något om saken så det vore en början!